Design Thinking

Tools voor blockchain denken

Blockchain, Design Thinking, User-centric

Als we het potentieel van blockchains willen benutten en als we decentralisatie belangrijk vinden, moeten we meer non-tech, mainstream mensen aan boord krijgen.

Om dat te bereiken, moeten we het makkelijker maken om over concepten, impact en hindernissen te discussiëren. Mijn bijdrage tot nu toe in de voorbije jaren zijn veel lezingen, een boek en workshops, om bewustzijn te creëren en een aantal basis-concepten uit te leggen.

Maar we hebben ook het volgende nodig:

 • meer (workshop) tools
 • om bredere, verfijnde input te verzamelen
 • van een bredere laag van mensen

In deze post deel ik een aantal van mijn tools

Op zoek naar een probleem

Ik heb geleerd dat ‘blockchain denken’ niet vanzelf komt. Het staat soms behoorlijk ver af van de huidige manier van werken. Recent kreeg ik de kans om een blockchain workshop te designen voor senior executives in een Solvay Business School programma. Zelfs met heel slimme mensen, kan het een uitdaging zijn om hun denken te flippen naar een meer blockchain-perspectief.

Nog een uitdaging: de technologie kan serieus in de weg lopen. Dus ik zie het als een verplichting om meer focus te leggen op opportuniteiten voor business – en nog belangrijker – gebruikers. Vaak hoor ik “Blockchain is a solution, looking for a problem”. En ook al is dat een makkelijke boutade, er is wel degelijk een risico om je te verliezen in de (krachtige) technologie.

Als facilitator word ik blij van tools, frameworks, methodologieën. Ik geloof sterk in “all models are wrong, but some are useful”. De interesse in design thinking et al heeft ons al een heleboel tools gegeven. Dus één van mijn doelstellingen is om meer en betere tools te maken voor blockchain denken, waar design thinking gecombineerd wordt met decentralised thinking.

Uiteraard, zoals met alle design processen, zijn gebruikers-onderzoek en validatie erg belangrijk. Maar dit gaat over een paar stappen die meer blockchain-specifiek zijn.

Stap 1 – Probleem + opportuniteit

Value Mapping voor de reclame- industrie op ADCE Conference in Barcelona

Ik heb al pitches verloren, “omdat blockchain te laat in het proces kwam”. Ik heb de neiging om het daar niet mee eens te zijn. Elke facilitator of consultant weet dat we een beetje tijd én afstand moeten nemen – om de problem/opportunity areas te zoeken – voordat we in oplossings-modus springen.

Een oefening die ik heb gemaakt om dat makkelijker te maken is Value Mappinggebaseerd op Customer Experience Mapping. De doelstelling van deze simpele oefening is om de waarde-ketting te ontrafelen. Hoe komst waarde tot stand? Wie voegt wat toe? Waar zit jouw bedrijf in dat proces? En waar zijn de pijnpunten?

Het zou zo kunnen lopen:

 • Stap voor step, welke stakeholder doet welke actie, bij het creëren van je product/service ? Typisch, zijn dit ook partijen buiten je eigen ‘bedrijf’.
 • Hoe zou je de ‘unit of value’ omschrijven van elke actie (informatie, geld,…)?
 • Zoek de pijnpunten, met vragen als: Wie is er nu gefrustreerd met wie of wat, en waarom? Waar voelen gebruikers dat er een gebrek aan vertrouwen is? Als je een bepaalde stap zou wegnemen, ontstaat er dan een vertrouwens-probleem?

De eerste resultaten van deze insteek zijn positief. Eén deelnemer noemde het “het enige wat hij nodig had”. Het deed hem snel inzien hoe fragiel de toegevoegde waarde van zijn bedrijf was.

Note: kudos voor Patara. Hun Decentralisation Method Sheet heeft me geholpen om mijn oudere versies van deze oefening te verbeteren.

Stap 2 – Opportunity framing

Als we een paar interessante aspecten hebben gedefinieerd, kunnen we How Might We statements maken. Dit is een gekende techniek van innovatie en design thinking methodologieën, die er voor zorgt die iedereen focust op bepaalde key issues. Dat zijn dan zinnen als:

 • Hoe kunnen we er voor zorgen dat een logo designer zich niet ondergewaardeerd voelt, omdat hij/zij voor een uurloon moet werken?
 • Hoe kunnen we transparantie vergroten mbt de uitbetaling van bonussen?

Stap 3 – Blockchain concepten

Het is pas dan dat ik blockchain echt in het verhaal trek. Het helpt als mensen wat basis-kennis hebben, maar meestal splits ik het container-begrip blockchain op in een aantal componenten.

 • Onweerlegbaarheid (de basis)
 • Programmeerbaarheid van business logica (bv. smart contracts)
 • Tokenisation (representatie van ‘iets van waarde’)
 • Oracle (wie/wat zegt dat iets waar is)
 • Het aligneren van belangen

Als mensen die concepten in hun hoofd hebben, kunnen we briefings herschrijven naar iets als…

Hoe zouden we /doel x/, met concepten als Smart Contracts, Tokenisation,…

Stap 4 – Ideeën, ideeën, ideeën

Binnenkort is er ook een boek Triggercards voor Blockchain

Tot nu toe heb ik met deze benadering al wel wat succes gehad. Maar ik voel dat we de brainstorm-fase kunnen verbeteren. Daarom ben ik ook heel enthousiast over het feit dat ik met Alejandro Masferrer van Triggercards ga samenwerken om een ideation tool voor blockchain te maken.

Alejandro heeft een goeie track record in het maken van mooie, efficiënte inspiratie-kaarten rond een brede waaier van onderwerpen, van reclame-campagnes tot Artificiële Intelligentie. Ik weet dat de juiste vragen stellen in de juiste bewoordingen enorm kan helpen om mensen te triggeren. Dus ik kijk er naar uit om dat binnen een paar maanden in productie te hebben.

Extra Stap – Token Canvas

Tot slot, ben ik ook erg geïntrigeerd in het concept van token economies en hoe tokens/jetonnekes (deze vreemde, nieuwe digitale assets) kunnen helpen om belangen te aligneren, nieuwe business modellen en nieuwe vormen van organisaties te creëren. Om daar een conversatie rond op te starten, heb ik een basic Token Design Canvas gemaakt.

Ja, het is basic. Dat is deels omdat het een eerste versie is. Maar in dit geval is ‘basic’ zeker ook een feature. Als we een bredere, non-tech laag mensen willen betrekken, kom je vaak bij mensen terecht met basic kennis van blockchain. En dan is het een behoorlijke sprong om hen zover te krijgen dat ze hun brein pijnigen over concepten als tokens, aligneren van belangen,…

Tot nu toe heb ik nuttige resultaten gehad, met het volgende ‘framework’.

 • Wat zou een token kunnen vertegenwoordigen (recht op werk, bewijs van voltooiing taak, recht op bonus,…)
 • Hoe zou zo’n token waarde kunnen krijgen?
 • Hoe zou een token de belangen tussen stakeholders kunnen aligneren?
 • En hoe zou dat impact kunnen hebben op je business/organisatie model?
Token Canvas, de basic versie

Be my guest

Ik zal deze inzichten en tools in de toekomst zeker bijschaven. En dus is feedback zeer welkom .
En gebruik de dingen gerust. Deel ze. Zolang je ze maar beter maakt.
Je kan PDFs van de werkbladen hier downloaden.

Referenties